ФИРМА"ЕМИЛ -  БИЛД СТРОЙ 0898 986 140 / 


Изработка на сайт
Галерия

С КАКВИ МАТЕРИАЛИ РАБОТИМ

 • 25/03/2016 11:43
 • |
 • 0 коментара
Това е краткото описание на новината. То може да съдържа първите няколко изречения от началото на новината.
1

Информация за покриви

Какво е покрив?

Това е една от основните части на която и да е била сграда. Той е този, който я предпазва от външните влияния на околната среда. Без него домът ви ще започне да се руши под въздействието на атмосферните води, силните ветрове и UV лъчите. Тази част от конструкцията на сградата не е просто завършващ елемент от нея. От здравината и функционалността й зависи и запазване устойчивостта на сградата. В подкрепа на думите ни ще ви дадем простичък пример:

Законът за градоустройството на територията е заложил правилото, че ако при първия етап на строителството покривната конструкция не е изцяло готова, то грубия строеж на сградата не се признава за завършен. Регулярните ремонтни дейности, в частност ремонт на покрив и поддръжка са наложителни и са от първостепенна важност. Те ще ви спестят бъдещи разходи по отстраняване на проблеми, появили се в резултат на компрометирането на конструкцията, покритие по нея или отводнителната система.

Видове покриви според формата им

Видът на покрива зависи от няколко фактора. На първо място е предназначението на сградата. След това идва и чисто естетическият й вид и архитектурното оформление. Несъмнено трябва да се съобразим с чисто финансовия въпрос и заложените градоустройствени планове на местно или национално ниво.

Според своята форма, тези конструкции се делят на :

 1. Плосък покрив– в една хоризонтална равнина.
 2. Едноскатен – в една наклонена равнина или скат.
 3. В няколко наклонени равнини – тук възможностите са многобройни:

 • Двускатен или наречен още оседлан
 • Трискатен или калкан
 • Четирискатен
 • Многоскатен
 • Двускатен скосен
 • Четирискатен скосен
 • Мансарден
 • Шедов или трионообразен
 • Пирамидален

Изгодни оферти за дрехи